Táj-, és természetvédelem

Műfészkek telepítése a nagyfeszültségű oszlopokon
Műfészkek telepítése a nagyfeszültségű oszlopokon

Halastó
Kerecsensólyom fiókák meggyűrűzése
Kerecsensólyom fiókák meggyűrűzése
Orlay-turbolyától fehérlő domboldal

Az emberi társadalom és a gazdaság egésze hatással van mind a környezetre, mind a természetre. Az embernek kötelessége megőrizni az élővilág évmilliók alatt kialakult génkészletét, sokféleségét, természeti erőforrásait a jelen és a jövő nemzedékek számára.

A természetvédelem a természeti értékek, az élőlények, a természetes életközösségek, az élőhelyek, a természetes és természetszerű területek, valamint a természeti táj megőrzése, megóvása, fenntartása és a fennmaradásukhoz szükséges feltételek megteremtése.

A beruházásokhoz kapcsolódóan nemcsak egy pillanatnyi helyzetet szükséges vizsgálni. A tervezéskor figyelembe kell venni azt is, hogy a természeti értékek, védett növény- és állatfajok megőrizhetők-e, a társulásokon belüli és a társulások közötti kapcsolatok megfelelően működnek-e, a természetes és természetszerű, élő és élettelen egységek védelme biztosítható-e. A megőrzendő területeknek elegendően nagynak kell lenniük ahhoz, hogy a társulások, élőlénycsoportok fennmaradhassanak.

Az MVM ERBE Zrt. a természetvédelem területén szakértői és tanácsadói tevékenységekkel áll ügyfelei rendelkezésére, szolgáltatásait részletesen az alábbi linkre kattintva érheti el:

Az MVM ERBE Zrt. szolgáltatásai