Környezeti hatásvizsgálat

Duna-part
Duna-part

Telepítési helyszínrajz
Telepítési helyszínrajz

Légszennyezettségi alapállapot
Légszennyezettségi alapállapot
 4.

Zaj modellezés
Zaj modellezés

Nagy beruházások – így összetett hatásai révén különösen az energetikai beruházások – esetében a kivitelezést, a helyszíni munka megkezdését hosszadalmas és részletes engedélyezési folyamat előzi meg E folyamat legelején a környezetvédelmi engedélyeztetés áll.

Egy tervezett fejlesztés okozta többletterhelés nemcsak önmagában kell, hogy „megálljon”, hanem a már meglévő helyi környezeti állapothoz igazodva, azzal együttesen is.

Ennek megítélésére szolgál a környezeti hatásvizsgálat.

A telepítési helynek és környezetének jelenlegi (a fejlesztést megelőző) terheltségének, a helyi alapállapot meghatározásának során sor kerül a földtani közeg, a levegő, a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi elemzésére, a növény- és állatvilág, a természet-és tájvédelmi funkciók, valamint az ember által létrehozott épített környezet érintettségének vizsgálatára.

A vizsgálat minden egyes környezeti elemre és rendszerre, valamint a beruházás minden egyes fázisára – a megvalósításra, az üzemelésre, a vészhelyzetekre és a felhagyásra vonatkozóan is – elkészül.

Ennek eredményei mutatják meg, hogy szükség van-e a tervezett technológia valamilyen módosítására.

A hatástanulmány összegzéseként meg kell határozni a tervezett tevékenység hatásterületeit is.

Ekkor állapítható meg, hogy a tervezett fejlesztés többletterhelése nemcsak önmagában, hanem a már meglévő helyi környezeti állapottal együttesen is „megáll”-e. Ha az együttes hatás sem határérték fölötti egyetlen tényező esetében sem, akkor minősíthető elfogadhatónak a tervezett fejlesztés az adott területen.

E megállapítást követően, a vizsgálatokat szöveges formába öntve készül el a környezeti hatástanulmány.

A dokumentációban javaslatok kell adni arra vonatkozóan is, hogy miképpen lehet a környezeti hatásokat csökkenteni, valamint a környezeti terheléseket milyen monitoring rendszerekkel szükséges ellenőrizni.

Amennyiben a tevékenység NATURA2000 besorolású területet is érint, illetve arra hatással lehet, akkor NATURA2000 hatásbecslésre is sor kerül. Ez utóbbi fókusza a NATURA2000 területeken előforduló, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok felmérése, és a megvalósítandó tevékenység ezen élőhelyekre és fajokra vonatkozó hatásainak becslése.

Az MVM ERBE Zrt. szolgáltatásait az alábbi linkre kattintva érheti el.

Az MVM ERBE Zrt. szolgáltatásai