Kármentesítés

Barnamezős beruházás esetén, különösen akkor, ha nem ismertek a területen korábban folytatott tevékenység részletei, sohasem zárható ki, hogy a korábbi üzemelés során szennyeződés történt, ezért a talaj és a talajvíz alapállapotának laboratóriumi vizsgálatát, az esetleges szennyezés térbeli lehatárolását minden esetben el kell végezni.

Szennyezettség esetén kármentesítésre is sor kerülhet. A kármentesítés egy olyan helyreállítási intézkedés, amely a felszín alatti víz és földtani közeg károsodásának enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a felszín alatti víz által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

A kármentesítési eljárás tényfeltárással kezdődik. A rendelkezésre álló információk – térképek, légi fotók, tervrajzok és korábbi vizsgálati eredmények – segítségül szolgálnak a szennyeződések megismerésében. Helyszíni vizsgálatok és akkreditált mérések egészítik ki a korábbi adatokat, amelyekkel a szennyeződések lehatárolhatók, azonosíthatók.

A tényfeltárást szükség esetén beavatkozás követi, ami a szennyezés eltávolítására vagy egy –a környezetvédelmi hatóság által megállapított – kármentesítési célállapot elérésére irányul.

A kármentesítés harmadik fázisa a monitoring tevékenység, mely a kármentesítést követően a szennyezések megfigyelésére, nyomon követésére szolgál.

Az MVM ERBE Zrt. energetikai beruházásokkal összefüggő tervezési, engedélyezési és helyszíni ellenőrzési tevékenysége során kármentesítéssel összefüggő feladatokat is ellát, szolgáltatásait részletesen az alábbi linkre kattintva érheti el.

Az MVM ERBE Zrt. szolgáltatásai