Környezetvédelem

A hő- és villamos energetikai iparág környezeti teljesítménye az érintett régió környezeti állapotát jelentősen befolyásolhatja, így az új energetikai egységekkel szemben egyre fontosabb követelmény a lehetőségek szerint elérhető legjobb, a természeti erőforrások takarékos felhasználását, a minimális szennyező anyag kibocsátást jelentő tisztább technológiák alkalmazása.

Az erőművek, a villamos hálózatok és a transzformátor állomások tervezésekor, megvalósításakor és a meglévő egységek felújításakor kiemelt figyelmet érdemel a környezeti elemek és rendszerek terhelésének jelentős mérséklése, a szennyező anyag kibocsátások csökkentése, a termőterületek és erdők védelme, a kismennyiségű, biológiailag lebomló vegyszert alkalmazó vízkezelési technológiák térhódítása és ennek köszönhetően a környezeti károk megelőzése.

A fenntartható fejlődés érdekében az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda az általa végzett komplex mérnöki szolgáltatások, energetikai beruházások során a környezetvédelmi szempontok, követelmények fokozottabb érvényesítésére törekszik és az elérhető legjobb, tisztább technológiák alkalmazását helyezi előtérbe annak érdekében, hogy a környezet terhelése folyamatosan csökkenjen, a szennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékűvé váljon és a környezet károsítása kizárható legyen.

A környezetvédelem fő célja a Földünk megóvása
A környezetvédelem fő célja a Földünk megóvása

Környezetvédelem területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk ügyfeleinknek:

 • Környezeti alapállapot felmérések,
 • légszennyezettségi alapállapot részletes elemzése,
 • élőhelyek állapot-felmérése és jellemzése,
 • Natura 2000 területek, jelölőfajok helyszíni vizsgálata,
 • zajmodellezések,
 • monitoring rendszerek tervezése,
 • környezeti hatásvizsgálatok,
 • környezetvédelmi felülvizsgálatok,
 • egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációk összeállítása,
 • környezetvédelmi hatósági engedélyeztetések,
 • építési engedélyek környezetvédelmi fejezetének összeállítása,
 • létesítmények környezetvédelmi műszaki felügyelete és ellenőrzése,
 • megvalósulási dokumentációk, használatbavételi engedélyek környezetvédelmi fejezetének összeállítása,
 • környezeti állapotváltozások nyomon követése,
 • környezetvédelmi és természetvédelmi tanácsadás.