Környezetvédelmi mérések

Akkreditált Méréstechnikai Laboratóriumunkkal erőművi, ipari létesítmények és főberendezések füstgáz emisszió- és zajméréseit végezzük. Ennek kapcsán üzemi, környezeti és munkahelyi zajméréseket végzünk a mindenkor hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően.

A mobil vizsgáló laboratóriumunk lehetővé teszi a füstgáz emisszió mérési szolgáltatást a helyszínen.

Laboratóriumunk akkreditált méréstechnikai laboratórium, így az általunk elkészített mérési jegyzőkönyvek, mérési jelentések a hatóságok, szakhatóságok előtt bizonyítási erejű dokumentumnak minősülnek.

KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉSEK

Akusztikai mérések területén akkreditált vizsgálatok:

  • Környezeti- és munkahelyi zajmérések és kiértékelése
  • a munkavállalókat érő zajexpozíció meghatározása és kiértékelése.

Zajmérés

Emissziómérés területén akkreditált vizsgálatok:

Helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott véggázok mintavétele és helyszíni vizsgálata:

  • gáz halmazállapotú légszennyező anyagok helyszíni folyamatos mintavétele és elemzése infravörös abszorpciós (szén-monoxid, szén-dioxid, kén-dioxid), kemilumineszcenciás (nitrogénoxidok), paramágneses (oxigén) elven,
  • szilárd halmazállapotú szennyező anyagok izokinetikus mintavétele koncentrációjuk gravimetrikus meghatározása,
  • kloridok és fluoridok abszorpciós mintavétele,
  • koromszám meghatározása,
  • füstgázok térfogati mintavétele, az elégetlen szénhidrogének metán és nem metán koncentrációjának meghatározása,
  • áramló gázok sebességének és térfogatáramának meghatározása differenciál nyomás mérésével,
  • áramló gázok nedvességtartalmának meghatározása gravimetriás módszerrel EPA method 4 szerint.

Egyéb nem akkreditált mérések:

  • Közúti- és vasúti közlekedési zajmérések elvégzése szakértői tevékenységként.

Füstgáz emissziós mérés