Energetikai mérések

Az energetikai létesítmények kapcsán kiemelten fontos kérdés azok hatásfokának, teljesítményének, ill. egyéb műszaki és üzemviteli paramétereinek pontos meghatározása mérés útján.

Akkreditált Méréstechnikai Laboratóriumunk energetikai létesítmények, hőtechnikai paramétereinek (teljesítmény, hatásfok, stb.) meghatározását végzi.

A mérési adatok gyűjtése

A mobil vizsgáló laboratóriumunk lehetővé teszi a hőtechnikai mérési szolgáltatást. Így komplex energetikai-, hőtechnikai méréseket tudunk biztosítani Ügyfeleink részére.

Az MVM ERBE Zrt. mobil vizsgáló laboratóriuma

Laboratóriumunk akkreditált méréstechnikai laboratórium, így az általunk elkészített mérési jegyzőkönyvek, mérési jelentések a hatóságok, szakhatóságok előtt bizonyító erejű dokumentumnak minősülnek.

Akkreditált mérési területek:

 • villamos teljesítménymérés,
 • nyomásmérés és nyomáskülönbség mérés,
 • hőmérsékletmérés,
 • relatív páratartalom mérés,
 • rezgésmérés csapágyházon,
 • zajmérés erőműi berendezések környezetében,
 • füstgáz O2-, CO mérés,
 • tüzelőanyag és salak, pernye mintavétel,
 • teljesítmény és hatásfok meghatározása a szén-, szénhidrogén-, megújuló-, nukleáris tüzelőbázisú energetikai létesítményeknél.

 

Energetikai létesítmények:

Konvencionális erőművek

 • szilárdtüzelésű blokkok,
 • gáztüzelésű blokkok,
 • olajtüzelésű blokkok,
 • kazánjainak, gőzturbináinak teljesítmény és hatásfok mérése.

Gázturbinás erőművek

 • nyíltciklusú gázturbinás erőművek,
 • kogenerációs gázturbinás erőművek,
 • kombináltciklusú gázturbinás erőművek.

Atomerőművek

 • gőzturbináinak teljesítmény és hatásfok mérése.

Megújuló energiát hasznosító erőművek

 • biomassza tüzelésű blokkok,
 • szélerőművek,
 • vízerőművek,
 • naperőművek.

Kiserőművek

 • villamos energiatermelő kis gázturbinák,
 • villamos energiatermelő gázmotorok,
 • vízerőművek,
 • geotermikus erőművek.

Lakóparkok, bevásárló centrumok energiaközpontjai

 • gázmotorok,
 • kis kazánok,
 • abszorpciós és kompresszoros ipari klímák.

Egyéb nem akkreditált mérések:

 • Nagyszivattyúk Q/H görbéjének kimérése, felvétele.