Akkreditált területek

Akkreditált területek

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése (vagyis azt bizonyítja és igazolja), hogy egy szervezet alkalmas, felkészült és jártas bizonyos tevékenységek (pl: vizsgálat, kalibrálás, tanúsítás, ellenőrzés, hitelesítés) nemzeti és/vagy nemzetközi előírások szerinti végzésére.

Az akkreditálást 2016 januárjától a nemzeti akkreditáló hatóság, mint hatósági tevékenységet ellátó szerv végezheti. Az akkreditáló hatóságot az adott ország kormánya jogszabályban hatalmazza fel (kizárólagos jogkörrel) az akkreditálási jogokkal és gondoskodik működési feltételeiről. Az akkreditálandó szervezetekre európai és nemzetközi szinten szabványosított követelmények vonatkoznak. Az akkreditálás keretében bármely szervezet kérheti, hogy egy független, a nemzetközi normák szerint minősítő intézmény, a nemzeti akkreditáló szerv igazolja felkészültségét.

Társaságunknál az Atomerőműi Minőség Ellenőrzési Osztály szervezeti egységének az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012  szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét, akkreditálta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság.