Társaságunk energetikai beruházások előkészítő munkáit, tervezését, műszaki-, minőségi felügyeletét, illetve megvalósítását végzi.

Referenciáink felölelik a fosszilis üzemanyagot hasznosító (hagyományos szén-, lignit-, olaj-, gáztüzelésű) erőművek, az atomerőművek, megújuló energia bázisú (szél, biomassza, biogáz, depóniagáz, napenergia) és hulladékhasznosító erőművek, fűtőművek beruházásával kapcsolatos teljes körű tevékenységeket.

A gyártóktól független mérnökirodánk szakképzettségével, tapasztalatával, színvonalas és versenyképes szolgáltatásaival megbízható partner a beruházások műszaki, pénzügyi és finanszírozási előkészítését szolgáló megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, gazdaságossági számítások elkészítésében, hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatásában, valamint az ahhoz szükséges dokumentációk elkészítésében. A Megrendelő igénye szerint közreműködünk a kivitelezés előkészítési fázisában a gyártók, szállítók kiválasztásától a gyártási szakasz minőségi felügyeletén keresztül a helyszíni munkák irányításáig, szervezéséig, a műszaki ellenőrzésig, majd az üzembe helyezésig. Megvalósítási munkákat Társaságunk fővállalkozóként is végzi.

A villamos távvezetéki, a környezetvédelmi, valamint az infokommunikációs felkészültségünket is az energetika bázisán fejlesztettük ki, komoly sikerekkel.

SZERVEZET

Személyi állományunk szakmailag jól felkészült, fiatal és lelkiismeretes. A referencia dokumentációk célirányos felhasználásával és folyamatos képzésekkel biztosítjuk, hogy munkatársaink a legkorszerűbb technológiákat megismerjék és alkalmazzák munkájukban a biztos siker érdekében.

Társaságunk egyszerű és jól átlátható döntéshozatali mechanizmussal működik. Rugalmas szervezeti struktúránk és szakértőink megfelelő felkészültségének köszönhetően az egyes munkákon foglalkoztatott állomány minden esetben a projekt igényeihez igazítható.

A munkaszervezést illetően mátrix rendszerben dolgozunk. A munka - projekt - felvállalásakor irányító-kapcsolattartó vezetőt jelölünk ki, aki a projekt nagyságától, bonyolultságától függően osztály vagy csoport szervezettel közvetlenül felelős a munkák elvégzéséért. A projekt szakmai feladatainak elvégzésére a Műszaki Igazgatóság szakreferenseket biztosít.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

Szakmai felkészültségünket a tervezési, a gépésztechnológiai, a villamos és irányítástechnikai, az építészeti és engedélyeztetési, a minőségbiztosítási és ellenőrzési, az üzembe helyezési, a kereskedelem- és szerződéstechnikai, valamint a jogi, pénzügyi, közgazdasági, környezetvédelmi, méréstechnikai, távközlési és információtechnikai szakemberek testesítik meg.

SZERVEZETI SÉMA

Szervezeti séma

MINŐSÍTÉSEINK

1996-ban Társaságunk az energetikában elsőként sikeresen felelt meg az SGS általi minőségtanúsítási auditon, és kapta meg az ISO 9001 szabvány szerinti rendszertanúsítványt. 1998-ban a Társaság megszerezte a Paksi Atomerőmű Zrt. ABOS 2-3 és 4T minősítését. 1999-ben megkapta az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítványt. 2006 decemberében az ABOS 1-2-3 és 4T osztálynak megfelelő minősítését is megszerezte. 2006-ban a környezetirányítási rendszer minőségirányítási rendszerbe történő integrációjával létrejött az Integrált Menedzsment Rendszer. 2008-ban az Atomerőművi MEO szervezeti egységének az MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét a Nemzeti Akkreditáló Testület sikeresen akkreditálta. 2008-ban a Társaság érvényességi területét bővítette fővállalkozási, generáltervezési tevékenységekkel. 2009-ben a tevékenységi területének vállalkozási feladatokkal történt bővítése következményeképpen az ISO 9001 minőségirányítási rendszer érvényességi területét kibővítette a vállalkozási tevékenységre is, valamint Integrált Menedzsment Rendszerét aktualizálta az ISO 9001:2008 szabványban megfogalmazott követelményeknek megfelelően. 2009-ben a Társaság létrehozott egy nukleáris területen hatályos irányítási és szabályozási rendszert (Atomerőművi Nukleáris Integrált Irányítási Rendszer), amely felöleli a tervező/előkészítő, végrehajtó, ellenőrző és elemző folyamatokat, a vonatkozó felelősségeket, erőforrásokat/feltételrendszert és ezek dokumentációs rendjét. 2009 decemberében az ABOS minősítést újabb 3 éves időtartamra megújítottuk. 2010-ben a Társaság Méréstechnikai Labor szervezeti egységére az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak megfelelő és a Nemzeti Akkreditáló Testületnél sikeresen akkreditált minőségirányítási rendszert vezetett be.

A Méréstechnikai Labor az alábbi tevékenységeket végzi: villamos teljesítménymérés, nyomásmérés, nyomáskülönbség mérés, hőmérsékletmérés, relatív páratartalom mérés, rezgésmérés, zajmérés, füstgáz O2, CO mérés, szén-, szénhidrogén-, megújuló-, nukleáris tüzelőbázisú energetikai létesítmények teljesítmény és hatásfok meghatározása.

iso9001 iso14001 paks NAT NAT

A Társaság folyamatait az alábbi mérnökszolgálati minőségirányítási eljárások és vállalkozási minőségirányítási eljárások szabályozzák:

Mérnökszolgálati Minőségirányítási Eljárások

 • MME - 01 Projekt menedzsment folyamata
 • MME - 02 Tanulmányok készítésének folyamata
 • MME - 03 Létesítési engedélyeztetési eljárás
 • MME - 04 Versenyeztetési folyamata
 • MME - 05 Szerződéskötés megbízás alapján
 • MME - 06 A műszaki tervezés folyamata
 • MME - 07 Dokumentációk jóváhagyási eljárása
 • MME - 08 A gyártás minőségfelügyelete
 • MME - 09 Az építés, szerelés felügyelete
 • MME - 10 Az üzembe helyezés felügyelete, folyamata
 • MME - 11 A garanciális mérés folyamata
 • MME - 12 Dokumentációs rend

Vállalkozási Minőségirányítási Eljárások

 • VME - 01 Vállalkozási projektmenedzsment folyamata
 • VME - 02 Generáltervezés folyamata
 • VME - 03 Vállalkozási létesítés folyamata

DÍJAK, ELNYERT CÍMEK

1995-ben cégünket felvették a "Central Consultancy Register - Phare/TACIS" névjegyzékbe, amelyben a környezetvédelem, vízgazdálkodás, energiaipar, nukleáris energia, építés, telekommunikáció, közlekedés, pénzügyi szolgáltatások, ipari beruházások és szociális fejlesztések szakterületeket jegyezték be.

Társaságunk elnyerte a Közbeszerzési Tanács Minősített Beszállítója címet 2001 évtől folyamatosan.

2008. márciusában a Paksi Atomerőmű Zrt. "Kiemelt Szállító" díját vehettük át.

Tagjai és aktív szereplői vagyunk számos szakmai társaságnak és egyesületnek.

Több energetikával kapcsolatos szakmai könyv, tanulmány és szakmai cikk szerzői vagyunk.

VÁLLALKOZÁS

A villamosenergia ipar a privatizációt követően, illetve az Európai Uniós csatlakozással jelentősen átalakult. Ennek érdekében az energetikai szektorban szerzett tapasztalatainkat alapul véve beruházás-szervezési és létesítési tevékenységeinket kiterjesztettük az ipar más területeire is, elsősorban környezetvédelmi beruházásokra.

Célul tűztük ki és elkezdtük a mérnök-vállalkozói tevékenységet, létesítmények kulcsrakész megvalósítását.

Ezek alapján vállaljuk az alábbi tevékenységeket:

 • Létesítmények tervezését
 • Építészeti megvalósítást (tereprendezés, vízkivételi mű, technológiai fő- és segédépületek, utak, kerítés)
 • Főberendezések (gázturbina, hőhasznosító kazán, gőzturbina és tápház) szerelését, szereltetését
 • Segédtechnológiai rendszerek kivitelezését (vízellátó rendszer, vízkezelő rendszer, segédkazán rendszer, udvartéri rendszerek)
 • Tartalék betáplálás megvalósítását
 • Erőátviteli rendszerek, egyéb villamos rendszerek megvalósítását
 • Irányítástechnikai rendszerek megvalósítását
 • Egyéb, kiegészítő rendszerek megvalósítását
 • Üzembe helyezést
 • Oktatást

TERVEZÉS

Szakember állományunk tudatos fejlesztésével és képzésével az elmúlt években sikerült eljutnunk arra a szintre, hogy saját tervezői készségekkel, valamint referenciával is rendelkezünk.

Munkánkat az ArchiCAD építészeti tervező, az AutoCAD általános tervező, az OmegaCAD villamos- és irányítástechnikai tervező, a GATE CYCLE hőséma számító és a CADMATIC létesítménytervező szoftverek segítik.

A műszaki tervezés során elvégezzük a különböző fejlesztési változatok elemzését valamint geológiai, talajmechanikai vizsgálatokat, geodéziai felméréseket végzünk. Hőséma tervezéssel, zárlati szilárdsági vizsgálatokkal, teljesítmény-eloszlási vizsgálatokkal, környezeti hatásvizsgálatokkal, zaj modellezéssel, organizációs tervezéssel, elrendezési tervek készítésével, előzetes üzleti tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásával és számos egyéb kapcsolódó tevékenységgel segítjük partnereinket.

Az egyik legsikeresebb fejlesztésünk a FLUENT véges-térfogatok elvén alapuló program.

Generáltervezői tevékenységünk magában foglalja tervezési ajánlások és eljárásrendek folyamatos karbantartását és rendszeres felülvizsgálatát; rajz és dokumentáció kódrendszerének működtetését, tervezési feladatok specifikálásához szükséges szakhatósági egyeztetések szervezését, lebonyolítását; tervezési térképek adatszolgáltatását és karbantartását.

Vásárosnaményi HEeller Erőmű látványterve

Vásárosnaményi "Heller" Erőmű látványterve

Hálózati projektjeinkben nagy-, közép- és kisfeszültségű kábel- és szabadvezeték hálózatok, valamint közép/kisfeszültségű transzformátorállomások tervezését és engedélyeztetését is elvégezzük.

Tervezési munka keretében vállalunk olyan feladatokat is, amelyek felölelik a fejlesztésekhez tartozó dokumentációk elkészítését, üzembe helyezési tervek készítését, altervezői tevékenységek összehangolását, megvalósult állapotot tükröző tervdokumentációk készítését, ellenőrzését, üzemviteli tervek elkészítését, termelési folyamatok tervezését, részrendszerek kezelési és karbantartási utasításainak kidolgozását, rendszerszintű kezelési és karbantartási utasítások kidolgozását.

AZ ERBE TÖRTÉNETE

KEZDETEK - 1950-TŐL AZ ERŐMŰ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE

ERŐMŰ BERUHÁZÓ VÁLLALAT logó

Hazánkban 1945 előtt mintegy 700 MW villamos energia teljesítmény állt rendelkezésre közhasználati erőművekben. Az erőművek nem egy egységes országos hálózati rendszerben, hanem magántársaságok tulajdonában az ország meghatározott részeire szolgáló koncessziókkal termeltek és szolgáltattak villamos energiát.

A II. Világháborút követően felmerült az országban egy átfogó villamosenergia-rendszer kialakításának szükségessége, mely az energiahordozók, valamint a villamos energiát termelő berendezések állami tulajdonba vételével vette kezdetét.

Elsőként a villamosenergia ipart összefogó ÁLLAMI VILLAMOS MŰVEK RT. alakult meg. Ez a társaság hajtotta végre a villamosenergia ipar átszervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges feladatokat és hozta létre a megvalósításhoz szükséges legfontosabb szervezeteket.

A fokozatosan növekvő energiaigény kielégítésére kézenfekvő megoldásnak mutatkozott a Mátravidéki Erőmű építésének II. Világháborút követő befejezése, mielőbbi üzembe helyezése. A terv megvalósítására új vállalatot alapítottak MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ ÉS BÁNYAÉPÍTÉSI RT. néven.

A villamosítási program megvalósítása azonban rövidesen túlhaladta a Mátravidéki Erőmű és Bányaépítési Rt. lehetőségeit, így a feladat megvalósítására 1949-ben létrehozták az ERŐMŰ TERVEZŐ ÉS ÉPÍTŐ IRODÁT. A mindössze egy évig működő irodából rövidesen két vállalat jött létre, az ERŐMŰ TERVEZŐ IRODA, valamint az ERŐMŰ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT.

 

Végzés

Az ERŐMŰ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT (ERBE) 1950 januárjában kezdte meg működését. A vállalat tevékenységi köre az alapítólevél szerint kiterjedt az erőművek (gőz-, vízerőművek, gépészeti és villamos berendezések, transzformátorállomások) megbízás alapján történő beruházására, erőművi berendezések, anyagok minőségellenőrzésére és vizsgálatára, az ezekkel összefüggő szakértői feladatok ellátására, az erőművi beruházások során szükségessé váló szolgáltatási, javítási és anyagértékesítési tevékenységekre, továbbá a technológiai szerelési munkákban való közreműködésre, végezetül az erőművi berendezések üzembe helyezésére. A vállalat 1968. évtől komplett erőművek és erőművi berendezések importjára is jogot kapott.

Széles körű tevékenysége keretében az ERBE mindenekelőtt a villamosenergia ipar fejlesztési céljainak kidolgozására, ezt követő beruházási javaslatok, műszaki tervek illetve kiviteli tervek elkészítésére adott megbízásokat generáltervezők részére. A leglényegesebb tervezési fázisokban szakértői bizottság összehívásával tárgyalták meg és hagyták jóvá a terveket.

A kivitelezés során az ERBE gondoskodott a beruházások megvalósításával kapcsolatos munkák előkészítéséről, megszervezéséről, irányításáról, a műszaki ellenőrzésről, majd végezte és irányította az üzembe helyezést. A sikeres próbák után az időközben felkészült személyzet átvette üzemeltetésre a létesítményt. Az ERBE szervezete a feladatok sokrétűségével fokozatosan fejlődött.

Az egyes erőműépítések főmérnökségek irányítása alatt valósultak meg. A főmérnökségek munkáját szakmai és funkcionális osztályok egészítették ki. A beruházás technikai feladatain túlmenően az ERBE feladatát képezte az egyes építkezéseken dolgozók megfelelő szolgáltatási ellátása és az építés-szerelési munkákhoz szükséges energia biztosítása.

Az 1970-es évek jelentős változást hoztak az atomerőmű építésére történő felkészüléssel. A speciális feladatok ellátására a vállalat szakembereinek egy részét a Budapesti Műszaki Egyetemen tovább képeztette, illetve külföldi atomerőművekbe küldte tanulmányútra a jobb felkészülés érdekében.

Az ERBE hozta létre a Paksi Atomerőmű négy blokkjának főszállítói szerződéseit és irányította az építés-szerelési, valamint az üzembe helyezési munkákat 1985-ig.

AZ 1980-AS ÉVEK, VILÁGBANKI HITELBŐL FINANSZÍROZOTT ERŐMŰVI REKONSTRUKCIÓS PROGRAM

A villamos iparág az 1980-as években több olyan erőművel rendelkezett, amelyek elöregedtek és általános felújításra szorultak. A Magyar Villamos Művek úgy döntött, hogy ezeknél az erőműveknél teljesítmény-növelő rekonstrukciókat hajt végre. Ennek keretében került sor a Pécsi, az Oroszlányi, a Mátrai (akkor Gagarin) és a Nyíregyházi Erőmű rekonstrukciójára.

Ezeknél a munkáknál az ERBE elsősorban a kivitelezők kiválasztását, szerződések létrehozását, külkereskedelmi lebonyolítást, gyártóművi és helyszíni minőségellenőrzést, valamint az üzembe helyezés szervezését, garanciális méréseket végezte.

Az erőművi rekonstrukciós programhoz kapcsolódott a Magyar Villamos Művek által 1986-ban felvett Világbanki Hitel. Az ERBE feladata tender dokumentációk kidolgozása, szerződések létrehozása és lebonyolítása volt. A Magyar Villamos Művek ezen megbízását történelmi horderejűnek is nevezhetjük, hiszen ez lényegesen befolyásolta az ERBE jövőjét, későbbi tevékenységét. Ennek kapcsán partneri együttműködés indult el az összes erőművel és áramszolgáltató vállalattal a nagyberuházásokban és az emeltszintű karbantartási munkákban.

Bátran állíthatjuk, hogy ez a tevékenység vezette át az Erőmű Beruházási Vállalatot a Mérnökirodai jövőbe.

1990-ES ÉVEK ÉS AZ ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA Kft.

ERBE Energetika Mérnökiroda Kft. logó

Az Erőmű Beruházási Vállalat privatizációja 1991-1993 között történt meg.
Első lépésben a vállalat erőmű-építési helyszínekhez kötött Szolgáltatási Főosztálya vált le, és lett része egy vegyes tulajdonú korlátolt felelősségű társaságnak.

A mérnöki beruházói szakmát képviselő nagyobbik rész közel két év után, 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelősségű társasággá ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA néven.
Tulajdonosa 1993-tól a MAGYAR VILLAMOS MŰVEK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

AZ MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA ZRT. MEGALAKULÁSA

Az MVM Zrt. 2005. júliusában elfogadott középtávú üzleti stratégiája alapvető célként rögzítette a nemzeti villamos társaságcsoport értékének növelését, a cégcsoport jövedelmezőségének javítását. A stratégia ennek egyik elsődleges feltételeként rögzítette, hogy az MVM és leányvállalatai a társasági optimumon működő cégek csoportjából csoport-optimumon működő stratégiai holdinggá alakuljanak át.

Az MVM Holding stratégiai célkitűzései között szerepelt egy erős mérnökszolgálat létrehozása. A Holdinghoz tartozó vállalatok beruházásainak előkészítésére és lebonyolítására az MVM vezetése ismerve és elismerve az ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. tevékenységét, eredményét és felkészültségét, az ERBE bázisán építkezett a központi mérnökszolgáltató társasága kialakítására.

Társaságunk egyik legnagyobb jelentőségű eseménye volt a Paksi Atomerőmű ZRt. fejlesztésében történő részvétel növelése, erősítése. Ezen legfőbb tervek és gondolatok jegyében szerződéseket írtunk alá a Paksi Atomerőművel mérnökszolgálati, műszaki munkák és minőségellenőrzési feladatok elvégzésére.

A mérnökszolgálati szerződés az élettartam-gazdálkodáshoz (üzemidő hosszabbítás) kapcsolódó feladatokat, fejlesztés előkészítési munkákat, tervezést, hatósági dokumentációk, valamint karbantartás előkészítését tartalmazta.

A minőségellenőrzési szerződés az üzemi rendszereken végzett kivitelezői munkák független műszaki ellenőrzése, gépész, villamos, irányítástechnikai, vegyész, építész szakterületeken.

A szerződések teljesítéséhez jelentős munkaerő növelést hajtottunk végre az atomerőműben korábban is dolgozó munkatársak felvételével.

2007. június 1.-től megújult arculattal létrejött Magyarországon elsőként az MVM elismert vállalatcsoportja. Intézményének bevezetésével lehetőséget adott arra, hogy az elkülönült - anyavállalat-leányvállalat jellegű viszonyban álló, de üzleti értelemben mégis közös irányítású - cégek egységes üzletpolitikai koncepció alapján működhessenek.

A gazdasági társaságokról szóló, 2006. évi IV. törvényben bevezetett jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport üzleti tevékenységét. Az elismert vállalatcsoporttá alakulás során létrejöttek az anyavállalat és az irányított társaságok közötti együttműködést szabályozó szerződések és alapítói okiratok.

Az ERBE ENERGETIKA Kft. a társaságcsoporton belül betöltendő jövőbeni szerepéhez és megnövekedett jelentőségéhez igazodóan zártkörűen működő részvénytársasággá alakult MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven 2007. december 31-i dátummal.

MVM ERBE Zrt.

AZ ERBE legfrissebb cégismertetője ide kattintva letölthető!

 

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 95.

Levélcím: 1519 Budapest, Pf.: 469.

Telefon: 382-4700, 204-4200

Fax: 204-4198, 204-4211


© 2010 MVM ERBE Zrt.
Levél