ELKÉSZÜLT A MAVIR KEREPES ALÁLLOMÁSA – TOVÁBB NÖVEKSZIK A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS BIZTONSÁGA


A MAVIR ZRt. ünnepélyesen átadta Kerepes 400/120 kV-os alállomását, amelynek jelentős szerepe van a gödöllői térség, valamint a Budapest környéki agglomeráció villamosenergia ellátásbiztonságában. Az átviteli rendszerirányító a megvalósításban a nemzetközi beszállítók mellett az MVM OVIT Zrt.-vel és az MVM ERBE Zrt.-vel működött együtt.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által elfogadott Hálózatfejlesztési Terv alapján, közcélú beruházásként valósult meg a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. 7,7 milliárd forint összköltségvetésű zöldmezős beruházása, amelynek célja a gödöllői térség, a Budapest környéki agglomeráció villamosenergia ellátásbiztonságának hosszú távú biztosítása.

Az alállomás a legmodernebb készülékek, berendezések felhasználásával, a legkorszerűbb építési technológiák alkalmazásával, a környezetvédelmi szempontok maximális érvényesítésével létesült.

„Nemzeti energetikai vállalatként az MVM Zrt. és az általa vezetett Társaságcsoport első és legfontosabb feladata továbbra is az, hogy a fogyasztók számára megfizethető, fenntartható és biztonságos villamos energia ellátást nyújtson. A beruházás az MVM Csoportot alkotó Társaságok hatékony együttműködésének egyik mintapéldája, amely hozzájárul a feladatunk megvalósításához.” – mondta el az átadó ünnepségen Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Csomai Kamilla, a MAVIR ZRt. vezérigazgatója az eseményen kiemelte: „A MAVIR ZRt. egyik alapvető célja a villamosenergia ellátásbiztonság növelése, amelyhez a most létesített alállomás is jelentősen hozzájárul. Az átviteli hálózat fejlesztésével, és a meglévő berendezések felelős üzemeltetésével, felújításával és karbantartásával az ellátásbiztonság hosszú távú, folyamatos fenntartása még tovább erősödik.” A MAVIR hálózatfejlesztései során nem csak hazai, hanem regionális szinten is gondolkodik. „Hazánk nagyfeszültségű átviteli hálózata az együttműködő európai villamosenergia-rendszer részeként kulcsszerepet játszik nemcsak Magyarország, hanem a térség villamosenergia ellátásbiztonságának fenntartásában, valamint az egységes európai villamosenergia-piac működésében is. A fejlesztés természetesen nem áll meg, Szigetcsépen Társaságunk már megkezdte egy, a most átadottal gyakorlatilag azonos létesítmény építését.” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

„Az MVM ERBE Zrt. és az MVM OVIT Zrt. számára kiemelkedő projekt volt ez, amelyben mint tervező, kivitelező és műszaki ellenőr szolgáltatást nyújtó társaságok szaktudásunk legjavát adva vettünk részt. Célunk, hogy az MVM ERBE és az MVM OVIT integrált fejlesztésével tovább növeljük versenyképességünket, hogy közösen megkerülhetetlen energetikai fővállalkozóvá válva további összetett megbízatásokat teljesíthessünk.” – emelte ki Dr. Korom Norbert Lajos, az MVM ERBE Zrt. és az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója.

atviteli-halozat

Háttérinformáció

Az alállomás a jelenlegi beruházás során 400/120 kV-os feszültségszinten épült ki, távlatilag a 220 kV-os bővítés lehetőségével. 400 kV-on két másfél-megszakítós mezősor, míg 120 kV-os feszültségszinten hétmezős, két gyűjtősínes kapcsolóberendezés létesült. A 400 kV-os kapcsolóberendezésbe csatlakozik az Albertirsa-Göd 400kV-os kétrendszerű távvezeték 2. rendszerének felhasításával kialakult Albertirsa-Kerepes, és Kerepes-Göd összeköttetés, valamint a két 400/120/18 kV-os, 250 MVA-es transzformátor. Az alállomás 132 kV-os kapcsolatát az ELMŰ Hálózati Kft. beruházásában megvalósítva a Gödöllő-Rákoskeresztúr I.-II. vezetékek felhasítása és az alállomásba történő beforgatása biztosítja. 2015-ben a beruházás részeként megvalósult az Albertirsa-Göd 400 kV-os távvezeték OPGW cseréje is a teljes nyomvonalon 68,36 km hosszon.

A terület adottságai az azt körülvevő környezettől eltekintve is egyediek, hiszen a Gödöllői-dombság részeként a rendezett terepszint kialakításához mintegy 58 000 m3 föld megmozgatására, az alállomás É-K-i sarkánál 9 m-es bevágásra, míg a D-NY-i sarkánál 12 m-es feltöltésre volt szükség.

 

MAVIR ZRt.

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenységének rövid ismertetése:

  • gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról,
  • felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket,
  • biztosítja a villamosenergia-piac zavartalan működését, további bővítését, az egyenlő hozzáférést a rendszerhasználók számára,
  • összegzi a villamosenergia-ellátás szereplőitől kapott adatokat,
  • tájékoztatja a piac szereplőit, hogy ne köttessenek megvalósíthatatlan szerződések,
  • összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal,
  • koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket,
  • a jövőbe tekintve elkészíti a hálózatfejlesztési tervet és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.

 

 

MVM OVIT Zrt.:

Az MVM OVIT Zrt. a sikeres, regionális szinten is meghatározó, nemzeti tulajdonú MVM Csoport tagja, Magyarország energetikai iparának legkiterjedtebb tevékenységi körű építő, szerelő és gyártó társasága. Közel 70 éve végzi nagyfeszültségű távvezetékek és transzformátorállomások létesítését, karbantartását és fejlesztését, illetve szerződéses megállapodások alapján látja el a paksi atomerőmű üzemeltetése során felmerülő villamos és irányítástechnikai, valamint gépész szerelő és karbantartó feladatokat. Mindemellett évről évre meghatározóbb mértékben vállal létesítési, karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatokat a hazai erőművek, áramszolgáltatók, vasúttársaságok, továbbá ipari nagyfogyasztók és külföldi megrendelők részére is.

A társaság a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi fejlesztésekben és az innovatív technológiák bevezetésében és alkalmazásában aktívan részt vesz.

 

MVM ERBE Zrt.:

Az MVM ERBE Zrt. az MVM Csoport több mint 65 éves múlttal rendelkező mérnökirodája. A Társaság villamos-és hőenergia termelő egységek, villamos átviteli és elosztó hálózatok működtetéséhez szükséges projektek előkészítésben, tervezésében és megvalósításában vesz részt, illetve vállalja ezen tevékenységek teljes körű mérnökszolgálati munkáinak elvégzését. Referenciái kiterjednek mind a hagyományos, nagy egységteljesítményű szén, szénhidrogén és nukleáris alapú energiatermelésre, mind a főként megújuló energiaforrásokat hasznosító (szél, biomassza, biogáz, depóniagáz, napenergia, stb.) kisebb egységteljesítményű berendezésekre.

A velük együtt létesített beruházások – erőművek, villamos hálózatok és alállomások – korszerű, jó hatásfokú, gazdaságos, üzembiztos és folyamatos energiaellátást biztosítanak a lehető legkisebb környezetterheléssel.